Våra fordon

Klubben äger fyra fordon som klubbens medlemmar hjälps åt att renovera och hålla i skick. Klubben äger även föremål som är en viktig del av Gotlands fordons- och teknikhistoria. Föreningens årsmöte väljer varje år tre materialförvaltare som bland annat ansvarar för inventarielistan.

Tankbilen

Våren 2008 avslutades, efter flera års arbete, renoveringen av klubbens Volvo LV 60 tankbil årsmodell 1931 som ursprungligen använts för transporter av flygbensin på Visby flygplats.

Tankbil. Foto: Mats Nyberg
Tankbilen i samband med Gotlandsrundan 2008. Foto: Mats Nyberg

Brandbilen

Hösten 2008 avslutades arbetet med att göra i ordning klubbens brandbil, en Dodge från 1935 som då den var i tjänst var stationerad i Visby innerstad. Bilen var senast i trafik som brandbil så sent som 1968. Brandbilen var i relativt gott skick varför renoveringen begränsades till bilens mekaniska delar och en allmän uppsnyggning av karossen.

Brandbilen
Brandbilen, foto: Bengt Brolin

Snäckbussen

Just nu pågår återuppbyggnaden av klubbens buss. Bussen är från 1931 och trafikerade ursprungligen sträckan Visby – Snäckgärdsbaden. Bussen skrotades någon gång på 50-talet och karossen blev till sommarstuga i Tofta. År 2002 återupptäcktes den i samband med att sommarstugan skulle renoveras. Gotlands Veteranbilklubb köpte då karossen vilken nu håller på att återställas till ursprungligt skick. Ursprungligen rullade bussen på Chevrolet lastbilschassi med boggie.

Snäckbussen
Snäckbussen, foto: Bengt Brolin

Bilder från renoveringen tagna av Bengt Brolin finns i två fotoalbum, t.o.m. 2013 respektive fr.o.m. 2014.

International Epa

International Epa
International Epa, foto: Bengt Brolin