Bli medlem och kontaktinformation

Bli medlem i Gotlands Veteranbilklubb!

I Gotlands Veteranbilklubb kan alla som har ett intresse av gamla fordon och teknikhistoriska föremål bli medlem. Medlem blir man genom att betala föreningens medlemsavgift.

Medlemsavgiften för 2021 är 300 kr per år (medlemmar under 18 år betalar halv avgift). Är ni flera i samma hushåll som vill bli medlemmar så betalar en av er hel avgift, övriga betalar halv avgift.

Medlemsavgiften betalas till Bankgironummer 268-2524 .  Ange namn, postadress, tfn nr och mobil tel nr och mailadress som vi kan nå dig på!

Om du SWISHar på nr 123 55 147 99 så är det viktigt att du sedan skickar namn, postadress, tel nr  och mailadress på mail till vår sekreterare  gunpettersson@telia.com så att vi vet från vem insättningen kommer! OBS om du SWIShar från ett annat mobilnummer än ditt eget så notera noga det mobilnummer som vi kan nå just dig på för vi gör regelbundna informationsutskick för att hålla dig uppdaterad på SMS.

OBS: Befintlig medlem som betalar förnyad årsavgift noterar på inbetalningen endast för vem/vilka avgiften gäller för och om adress eller tefefonnummer alt e-postadress ändrats.

Som medlem i klubben har du möjlighet att:

  • delta i och påverka våra aktiviteter
  • teckna en mycket förmånlig försäkring genom Motorhistoriska riksförbundet på ditt/dina veteranfordon
  • samt inte minst få ett stort kontaktnät av likasinnade

Har du en fråga angående medlemskap i Gotlands Veteranbilklubb? Tveka i så fall inte att skicka ett meddelande till vår sekreterare Gun Pettersson: gunpettersson@telia.com

Våra stadgar samt lite ytterligare information om medlemskapet:

Vill du ha kontakt med Gotlands Veteranbilklubb så kontakta oss enligt nedan

E-post

Allmän information: Rune Larsson, ordförande
Medlemskap: Gun Pettersson, sekreterare

Telefon

Rune 0498-26 45 19, 073-822 49 99

Gun 070 665 41 94

Webmaster

Webmaster för www.gvbk.se är Per Norstedt, per.norstedt@telia.com – mobil 0709 99 58 99

Postadress

Gotlands Veteranbilklubb, c/o Larsson, Åängsvägen 2, 622 61 Visby

Övrigt

  • Swish 123 551 47 99
  • Bankgironummer: 268-2524
  • Organisationsnummer: 802437-2289