Om föreningen

Klubben bildades 1967 och har allt sedan starten verkat för att sprida intresset för gamla fordon och andra tekniskt intressanta föremål. Klubben verkar även för att bevara kulturhistoriskt intressanta fordon och annan teknik till kommande generationer som en del av vårt kulturarv. Klubben har c:a 100 medlemmar och är ansluten till MHRF – Motorhistoriska Riksförbundet.

Klubben har ett brett utbud av aktiviteter. Varje år ordnas rallyn: Damrallyt i maj, Gotlandsrundan första lördagen efter midsommar och som avslutning på säsongen Augustisvängen. Utöver detta träffas vi c:a en gång i månaden för att se på film, lyssna på något föredrag, göra något studiebesök eller bara umgås.

Klubben disponerar en verkstadslokal vid Allekvia tingshus i Endre. Här har vi mekarkväll en gång i veckan då vi hjälps åt att renovera något av klubbens fordon.

Våra fordon